Mamy wpis do KRS więc możemy działaćGrupa inicjatywna oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie z radością informuje, że Spółdzielnia Socjalna ZBÓJEŃSKI KREDENS,  otrzymała wpis do KRS, co jest równoznaczne z otwarciem możliwości działania. Spółdzielnia socjalna utworzona terenie naszej gminy jest spółdzielnią osób prawnych: Gminy Zbójno i Stowarzyszenia „Czas dla Zbójna”. Obszarem działalności spółdzielni będą usługi cateringowe oraz animacja czasu wolnego. Całe przedsięwzięcie jest możliwe dzięki udziałowi w projekcie RPO „Rozwój podmiotów ekonomii społecznej” koordynowanym przez Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w Toruniu.
Rozwój ekonomii społecznej  stanowi istotną kwestię dla naszego samorządu, gdyż jest ściśle powiązany z aktywizacją społeczności lokalnej oraz zachęcaniem do odpowiedzialnego budowania otaczającej nas rzeczywistości. Co ważne w ekomonii społecznej chodzi nie o sam zysk – rozumiany jako zarabianie pieniędzy i działania ściśle biznesowe, ale o pracę zespołową, wzmacnianie wartości takich jak aktywność, współdziałanie dla dobra lokalnej społeczności, praca i integracja.  Wypracowywany zysk jest środkiem do realizacji celów społecznych, takich jak np. integracja społeczna członków spółdzielni i na te działania musi być przeznaczany. Wartości powyższe przyświecają założycielom naszej spółdzielni i mamy nadzieję, że poza stworzeniem miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przed nami wiele ciekawych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej. 

Ufamy, że przyjmiecie Państwo z otwartością inicjatywę jaką stanowi Spółdzielnia Socjalna ZBÓJEŃSKI KREDENS. Zapraszamy do współpracy.  

Wkrótce rozpoczniemy zapisy na ofertę obiadów abonamentowych dla mieszkańców.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony.

Komentarze

Popularne posty